معرفی

دکتر محمدهادی زارع
رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت 
عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: مهندسی برق
تلفن: 32248170-۰۳۵
پست الکترونیک: mhzare@ardakan.ac.ir

در راستای ارتقاء دستاوردهای علمی و فناوری و ارتباط با صنایع مهم کشور و به منظور نیل به خودکفایی، گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه اردکان، زیر نظر معاونت آموزشی و پژوهش مشغول به فعالیت می‌باشد. از جمله فعالیت‌های این گروه می‌توان به انعقاد قراردادهای تحقیقاتی و صنعتی، انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان‌های مختلف، ثبت اختراع و مشاوره در زمینه مالکیت فکری، حمایت از پروژه‌های تحقیقاتی کسب و کار کوچک، حمایت از ایده‌های برتر دانشگاه، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و... اشاره کرد.
 
شرح وظایف گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت
 •  تشکیل کمیته‌های همکاری علمی - پژوهشی با سازمان‌های مختلف
 •  انجام امور مربوط به همکاری‌های علمی و تحقیقاتی با بخش‌های مختلف جامعه
 •  برقراری ارتباط با صنایع و کارخانجات برای عقد قرارداد در مورد طرح‌های علمی و تحقیقاتی به منظور تقویت ارتباط صنعت با بخش‌های مختلف جامعه
 •  سیاست‌گذاری و تشویق اعضای هیأت علمی برای اجرای پژوهش‌های کاربردی و فن بازاریابی پژوهش
 •  برنامه‌ریزی در خصوص اشاعه فرهنگ کارآفرینی در بین اعضای هیأت علمی و دانشجویان
 •  برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زمینه ترویج کارآفرینی و آشنایی دانش‌آموختگان با مفهوم کارآفرینی
 •  ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در زمینه کارآفرینی برای اعضای هیأت علمی به دانشجویان و دانش‌آموختگان 
 •  حمایت از کارآفرینان به عنوان الگو برای دانشجویان
 •  هدایت دانشجویان برای کاربردی نمودن تخصص خود
 •  آشنا نمودن دانشجویان به کلیه زمینه‌های شغلی موجود در جامعه
 •  همفکری با مدیران گروه‌های آموزشی به منظور ترغیب آنها به تأسیس دوره‌های میان رشته ای کاربردی
 •  برگزاری دوره‌ها و سیمنارهای کوتاه مدت برای افزایش دانش کاربردی
 •  انجام مکاتبات و امور مربوط به معرفی دانشجویان به مؤسسات و دستگاه‌های اجرایی مختلف برای انجام دوره کارآموزی و کارورزی در چارچوب مقررات
 •  شناسایی واحدهای صنعتی و تولیدی و معرفی آنها به دانشگاهیان
 •  ایجاد اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی
 •  تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقاتی - کاربردی
 •  توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش محور
 •  تسهیل در انتقال دانش و تکنولوژی از مراکز دانشگاهی به دیگر مراکز جامعه
 •  انجام بررسی و اقدامات لازم در امر پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه در مراکز علمی و کارآفرینی
 •  همکاری با سازمان‌ها و شرکت‌ها در جهت انجام آزمایش‌های صنعتی - تحقیقاتی با توجه به ضوابط مورد عمل
 •  ترتیب بازدید مسئولین بخش‌های مختلف کشور از دانشگاه و بالعکس با هماهنگی واحدهای مربوط
 •  انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق