اهداف

با توجه به تعریف مأموریت سه گانه آموزش، پژوهش و فناوری برای دانشگاه‌های برتر کشور، اداره فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه با ساختار و اهداف جدید، فعالیت‌ها و نیروهای خود را در راستای توسعه فناوری و گسترش ارتباط با صنایع، مراکز اقتصادی، سازمان‌ها سازماندهی کرده است.

اهداف گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

  •  استفاده از توانایی‌ها و پتانسیل دانشگاه برای رفع نیازهای پژوهش و فناوری و ارائه خدمات مشاوره‌ای به دستگاه های اجرایی و صنایع کشور
  •  ایجاد زمینه‌های لازم جهت تولید و رشد علم و فناوری مورد نیاز کشور با انجام پژوهش‌های تقاضا محور، مشتری‌گرا و اثربخش در جامعه و صنعت با در نظرگیری اهداف ملی
  •  ارتقاء کمی و کیفی ارتباط دانشگاه با مراکز اقتصادی و صنایع در سطوح بین‌المللی، ملی و استانی
  •  قانونمند کردن نحوه ارتباط دانشگاه با مراکز خارج از دانشگاه
  •  فراهم شدن زمینه مشارکت اعضای هیأت علمی و کارشناسان فعال و خبره
  •  زمینه‌سازی گسترش تولید و توسعه فناوری در کشور و تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه
  •  همکاری با اساتید و ساختارهای پژوهشی در جذب طرح‌های پژوهشی از خارج از دانشگاه
  •  ساماندهی و بهبود کیفیت دوره‌های کارآموزی
  •  ارائه خدمات و پشتیبانی پژوهش و فناوری
  •  برگزاری کارگاه‌های اموزشی جهت پیشرفت
​​​​​​​