تاریخ: 16 Apr 2023
تعداد بازدید: 248

برگزاری دوره شخصیت شناسی جهت ارتباط موثر

دوره شخصیت شناسی جهت ارتباط موثر توسط خانم اکرم السادات طباطبایی در تاریخ 22 فروردین 1402 در دانشگاه اردکان برگزار شد. ایشان مدرس دوره های فن بیان و دارای 12 سال سابقه گویندگی و اجرا دارند. در این دوره دانشجویان با انواع تیپ های شخصیتی، ویژگی ها و نقاط ضعف و قوت هر یک آشنا شدند. در پایان تمام حاضرین در این نشست یک به یک تیپ شخصیتی غالب خود را اعلام کردند.